Ceník za služby nehrazené zdravotními pojišťovnami

 /     Kč /


- vstupní prohlídka

  na žádost zaměstnavatele              550,0    

- vstupní prohlídka

  opakovaná do 3 měsíců                  150,

- vstupní prohlídka

  opakovaná do 6 měsíců                  200,0               

- periodická prohlídka

  na žádost zaměstnavatele               450,0    

- řidičský průkaz

   --nový                                              500,0

   --prodloužení ŘP v 65 letech,

  dále v 68 a dále po 2 letech             350,0

   -- prodloužení ŘP

      od 80 let každý rok                       120,0

- potravinářský/zdravotní průkaz/

  na 5 let                                            400,0

- průkaz pro brigády

  na 3 měsíce                                    100,0 

- vyšetření zdravotní způsobilosti

   k držení  zbrojního průkazu

              -- vstupní prohlídka             600,0

              -- prodloužení                      400,0 

- adopce dítěte                                  500,0

- vyšetření pro sportovní kluby na 1 rok                  550,0

- vyšetření pro jednotlivou sportovní akci                300,0

- výjezdy do zahraničí, pracovní nebo na dovolenou         500,0

- periodická prohlídka /svářeči, elektro, vysokozdv.vozík/  450,0

- výpis ze zdravotní dokumentace                                   200,0

- potvrzení o zdravotním stavu za každých 10 minut                     100,0

- potvrzení ke schopnosti ke studiu na VŠ první              300,0

- potvrzení ke schopnosti ke studiu na VŠ každé další      50,0

- vyšetření pro brigády, letní tábory, školy v přírodě         150,0

- oznámení úrazu či bolestného                                        250,0

- vyšetřenípřed očkováním

 /např.klíšťová meningitida/                                                120,0

vystavení náhradního dokladu     100,0                                                                                                                                                                                   

- posouzení úrazu pro policii ČR        200,0

- aplikace nepovinného očkování       150,0

ceny
jsou platné od 15.5.2017